Regulamin gabinetu

Strona główna 9 O nas 9 Regulamin gabinetu

NZOZ EWA SZCZYGIEŁ STOMATOLOGIA

Schemat jakości obsługi pacjenta w NZOZ Ewa Szczygieł Stomatologia

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ewa Szczygieł Stomatologia przy ul. Konduktorska 34 w Białymstoku działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

Celem działania NZOZ Ewa Szczygieł Stomatologia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia jamy ustnej, promocji zdrowia, higieny i profilaktyki.

NZOZ Ewa Szczygieł Stomatologia jest praktyką prywatną i nie udziela świadczeń w ramach NFZ.

Umawianie Pacjentów na pierwszą wizytę

 • Przyjmujemy zgłoszenia osobiste, telefoniczne oraz zapisy na stronie internetowej www.stomatologia-szczygiel.pl
 • Na pierwszą wizytę rezerwujemy dla Pacjenta maksymalnie 30 min
 • Dłuższe zabiegi muszą być poprzedzone konsultacją w Gabinecie.
 • O czasie potrzebnym na wykonanie zabiegu decyduje wyłącznie lekarz.
 • Nie udziela się konsultacji przez telefon.
 • W przypadkach nagłych i bólowych staramy się wyznaczyć wizytę w najbliższym możliwym terminie.
 • W przededniu umówionej wizyty Pacjent otrzymuje SMS-owe lub telefoniczne przypomnienie

Na pierwszej wizycie

 • Pacjent wypełnia Kartę Pacjenta podając dane umożliwiające identyfikację Pacjenta.
 • Pacjent wypełnia ankietę „Informacja Dotycząca Stanu Zdrowia Pacjenta”
 • Pacjent podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych w NZOZ Ewa Szczygieł Stomatologia.
 • Prosimy o zgłaszanie się na pierwszą wizytę z 10-cio minutowym wyprzedzeniem w celu wypełnienia powyższych formularzy.
 • Po zbadaniu Pacjenta i wykonaniu ewentualnych badań dodatkowych lekarz ustala optymalny plan leczenia, przedstawia alternatywne metody postępowania i wstępny kosztorys.
 • Przed przystąpieniem do zabiegu Pacjent wyraża pisemną zgodę na zabieg.

Opóźnienia

Dokładamy wszelkich starań aby Pacjenci byli przyjmowani zgodnie z wyznaczonym grafikiem. Niestety, czasami niektóre zabiegi przedłużają się z powodów nieprzewidzianych. Prosimy Pacjentów o wyrozumiałość i o przygotowanie się na ewentualność kilkunastominutowego opóźnienia. W miarę możliwości powiadamiamy pacjentów telefonicznie o zaistniałym opóźnieniu.

Spóźnienia na wizytę

Spóźnienia na wizytę powyżej powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny zapisany pacjent.

Odwoływanie wizyt

 • Wizytę zarezerwowaną na 30 min. należy odwołać na 1 dzień roboczy przed wizytą.
 • Wizytę dłuższą należy odwołać na 2 dni robocze przed wizytą
 • W przypadku kiedy Pacjent trzykrotnie nie pojawi się na umówioną wizytę bez wcześniejszego odwołania NZOZ Ewa Szczygieł Stomatologia rości sobie prawo do odmowy dalszego leczenia. Podyktowane to jest troską o zdrowie pozostałej grupy Pacjentów którzy w takim wypadku zostają pozbawieni dostępu do naszych usług medycznych.

Rękojmia

NZOZ Ewa Szczygieł Stomatologia udziela rocznej rękojmi na wykonane wypełnienia i uzupełnienia protetyczne. Naprawa zostanie wykonana w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia lub w terminie wymaganym przez proces technologiczny w przypadku prac protetycznych.

Reklamacje nie są uwzględniane w następujących przypadkach gdy:

 • na prośbę Pacjenta wykonano alternatywny a nie optymalny plan leczenia
 • Pacjent cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami)
 • Pacjent nie stosuje się do zaleceń lekarza odnośnie użytkowania i przechowywania protez, higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych
 • Pacjent przerwał leczenie
 • Pacjent nie zgłasza się na wizyty kontrolne
 • uszkodzenie powstało na skutek wypadku
 • uszkodzenie protezy powstało poza jamą ustną
 • uszkodzenie powstało na skutek wykonywanych samodzielnie przez Pacjenta korekt, przeróbek i napraw
 • postępuje zanik miękkich i twardych tkanek

Powikłania

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia dochodzi czasami do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak:

 • nadwrażliwość po wybielaniu
 • nadwrażliwość zęba po leczeniu
 • ból leczonego zęba lub tkanek otaczających
 • pęknięcie lub złamanie zęba
 • bolesność tkanek miękkich po zabiegu
 • krwawienie po zabiegu chirurgicznym, obrzęk, krwiak, ropień
 • szczękościsk
 • podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie
 • zaostrzenie współistniejących schorzeń
 • reakcja alergiczna

Mając na uwadze możliwość wystąpienia powikłań po niektórych zabiegach, prosimy Pacjentów o rozważne planowanie terminów tych zabiegów.

Odpłatność za świadczone usługi

 • odpłatność za świadczone usługi następuje po każdej wizycie zgodnie z obowiązującym cennikiem
 • przed przystąpieniem do wykonania pracy protetycznej pacjent wpłaca zaliczkę w wysokości 50% wartości uzupełnienia protetycznego

Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz warunki jej udostępniania

NZOZ Ewa Szczygieł Stomatologia prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych. Maksymalną wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej określa art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Z poważaniem, personel gabinetu Stomatologia Szczygieł